Allmänna villkor

Sverigekläder.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Sverigekläder.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Sverigekläder.se naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Sverigekläder.se fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Sverigekläder.se ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

Fraktkostnad

Fraktkostnaden per beställning är 100kr ex moms inom Sverige och vi skickar med företagspaket – om ni hellre vill hämta ut på ett ombud så ange det vid order.

Betalning

Faktura 30 dagar netto
Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställningar på produkter som tillfälligt tagit slut i lager. Om en produkt har restnoterats av oss har du rätt att avbeställa varan.

Leverans sker i samarbete med Netshirt Group AB men fakturan kommer från Bentex Nation Sports & Workwear AB

Leveranstid

Normalt levereras ditt paket inom 1-3 arbetsdagar om varan finns på lager. Vid beställning av produkter som ej finns på lager samt en del produkter med tryckservice är leveranstiden 5-12 arbetsdagar med reservation för slutförsäljning.
Leverans sker i samarbete med Netshirt Group AB men fakturan kommer från Bentex Nation Sports & Workwear AB

Force Majeure

Sverigekläder.se ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Sverigekläder.se inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.
Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Sverigekläder.se dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Sverigekläder.se rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Outlösta paket

Paket som inte hämtas ut av kund och går i retur utan att meddela oss debiterar vi med 160kr för att täcka upp våra fraktkostnader.